Παιδαγωγικός Οδηγός

Η επιχειρηματικότητα μέσα από το φακό της διατομεακότητας. Αντίκτυπος, προκλήσεις και ευκαιρίες

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ-Η-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΕΣΑ-ΑΠΟ-ΤΟ-ΦΑΚΟ-ΤΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ PODCAST

Σειρά Podcast του Entrepreneurial Herstory - Εισαγωγικό Επεισόδιο

Επεισόδιο 1: Επιχειρηματικότητα και βασικά χαρακτηριστικά των αστικών επιχειρηματιών

Επεισόδιο 2: Θετική εκπροσώπηση περιθωριοποιημένων ομάδων & Δεδομένα που αφορούν τις γυναίκες επιχειρηματίες από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες

Επεισόδιο 3: Διατομεακός φακός στην επιχειρηματικότητα

Επεισόδιο 4: Μετατρέποντας την αποτυχία σε επιτυχία

CONTACT US

    This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein.
    Project Number: 2022-1-CY02-KA220-YOU-000084991

    Scroll to Top
    Μετάβαση στο περιεχόμενο