Logo

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο “Entrepreneurial Herstory” αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας μεταξύ των νέων επιχειρηματιών. Επικεντρώνεται στον εντοπισμό προτύπων στον επιχειρηματικό κόσμο, μακριά από τοξικά στερεότυπα και παρωχημένες αξίες που σχετίζονται με το φύλο. Αυτό θα επιτευχθεί δίνοντας στις μειονότητες και τις υποεκπροσωπούμενες κοινότητες φωνή για να εκφράσουν τις ιστορίες τους και να ξεδιπλώσουν τις αναμνήσεις τους όσον αφορά την αντισυμβατική επιχειρηματικότητα. Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων των οργανισμών-εταίρων, των συνεργαζόμενων εταίρων και των ενδιαφερομένων μερών.

Το έργο θα δημιουργήσει τον πρώτο οδηγό επιχειρηματικότητας εμπνευσμένο από γυναίκες επιχειρηματίες που ανήκουν σε υποεκπροσωπούμενες κοινότητες και θα παραδοθεί σε 4 επεισόδια Podcast καθώς και ένα σοβαρό παιχνίδι που θα λειτουργεί ως ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με την αντισυμβατική επιχειρηματικότητα. Τέλος, το έργο θα ολοκληρώσει αυτούς τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ) με μια ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης και κατάρτισης που θα περιλαμβάνει μια σειρά μίνι ντοκιμαντέρ σχετικά με τη διατομεακότητα στην επιχειρηματικότητα και θα απευθύνεται σε νέες γυναίκες.

Η ομάδα-στόχος του Entrepreneurial Herstory αποτελείται από:
-Εργαζόμενους/εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς,
-Οργανώσεις νεολαίας που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα,
-ΜΚΟ & ΟΚΠ που είναι βασικοί παράγοντες στη δημιουργία των συνθηκών για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μετάβαση σε μια δίκαιη κοινωνία για όλους με ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την εργασία- καθώς και ΜΚΟ που προωθούν την ισότητα και τη διαφορετικότητα,
-Γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα αλλά ανήκουν σε μια υποεκπροσωπούμενη κοινότητα και έχουν επισκιαστεί από κοινωνικά κατασκευάσματα και περιορισμούς,
-νέοι άνθρωποι των οποίων τα όνειρα έχουν επηρεαστεί απός τις διατομεακές διακρίσεις της κοινωνίας,
-νέοι με εθνοτική καταγωγή και εθνοτικά χαρακτηριστικά, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες,
-ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και όλα τα μη-συμμορφούμενα ως προς τα φύλα άτομα,
-άτομα με ορατές ή “αόρατες” αναπηρίες, άτομα με προβλήματα όρασης, κωφά ή βαρήκοα άτομα, άτομα με αυτισμό κ.λπ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

O Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός. Ο CIP στοχεύει στην ανάπτυξη διαφόρων εκφάνσεων της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και του δημοκρατικού διαλόγου στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο CIP έχει δημιουργήσει μια διαχρονική συνεργασία με την πλειονότητα των κορυφαίων πανεπιστημίων, ΜΚΟ και ερευνητικών οργανισμών στην Κύπρο, κυρίως για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων καθώς και για την ανάπτυξη παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού, χρησιμοποιώντας κυρίως διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες.

Ιστοσελίδα:  www.citizensinpower.org

O Challedu- inclusion | games | education είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που πρωτοπορεί σε νέα μοντέλα μάθησης, κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής. Ο CHALLEDU αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς με εμπειρογνώμονες Ε&Α που παρέχουν λύσεις παιχνιδιών για σκοπούς εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης. Η ομάδα μας σχεδιάζει και υλοποιεί παιγνιώδεις εμπειρίες, παιχνίδια, τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαλεία, πλατφόρμες και εφαρμογές που βασίζονται σε διατομεακές, διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Επικεντρωνόμαστε σε 2 κύριους τομείς:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ: Τα έργα αυτού του τομέα επικεντρώνονται στην ένταξη και την ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως άτομα με αναπηρία, άτομα με προβλήματα υγείας (π.χ. άνοια), ηλικιωμένοι, άτομα EEAΚ. Οι στόχοι μας είναι η κοινωνική ένταξη, η βελτίωση της απασχολησιμότητας, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και η προάσπιση των συμφερόντων των εν λόγω ομάδων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Η εκπαίδευση θεωρείται από την ομάδα μας ως ο κινητήριος μοχλός για θετικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές, καινοτόμες αλλαγές. Τα έργα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτού του τομέα επικεντρώνονται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στην εκπαίδευση STE(A)M, την ιδιότητα του πολίτη και την ενεργό συμμετοχή του στα κοινά, στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τη γεωργία, στον πολιτισμό, στην αειφόρο ανάπτυξη.

Ιστοσελίδα: www.challedu.com

Το Center for Social Innovation (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Οι οντότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η ομάδα του CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και ειδικούς στην τεχνολογία πληροφοριών.

Το CSI έχει την ικανότητα να εντοπίζει τις κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να υλοποιεί προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και να παρέχει βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τομείς εξειδίκευσης της ομάδας του CSI αφορούν την παραδοσιακή εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση, την επιχειρηματικότητα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τις διαπραγματεύσεις, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες πνευματικής ιδιοκτησίας, την κοινωνική ευθύνη, τις συμβουλευτικές λύσεις για επιχειρήσεις, την ανάλυση δεδομένων, τις τεχνολογίες πληροφοριών, τη διαχείριση έργων, τις υπηρεσίες αξιολόγησης έργων, την επικύρωση προϊόντων, την κατάρτιση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Website: www.csicy.com

Dramblys

Το HELIXCONNECT EUROPE (HELIXCONNECT) προέκυψε το 2020 (ως αποτέλεσμα μεμονομένων εργασιών από το 2018) από την ανάγκη για μια καλύτερη πρακτική προσέγγιση στη διευκόλυνση της καινοτομίας, τη βοήθεια στην ανάπτυξη των οργανισμών και τη δυνατότητα ενοποίησης των προσπαθειών ανάμεσα στους φορείς καινοτομίας, τους ΜΚΟ, της βιομηχανίας και της κυβέρνησης. Το όραμά μας είναι να γεφυρώσουμε τα παγκόσμια συστήματα καινοτομίας και να καταστήσουμε δυνατή τη μεταφορά της παγκόσμιας γνώησης και τεχνολογίας στην Ανατολική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια. Με την άνοδο των σύγχρονων τεχνολογιών και των οργανισμών, απαιτούνται μαζικές αλλαγές και καινοτομικές λύσεις όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα που οι τελευταίοι εφαρμόζουν, προκειμένου να μετασχηματιστούν ως οργανισμοί παραμένοντας ανταγωνιστικοί και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα επιτύχουν τον επιδιωκόμενο αντίκτυπό τους με δίκαιο και υπεύθυνο τρόπο.

Ιστοσελίδα: www.dramblys.org

Το HELIXCONNECT EUROPE (HELIXCONNECT) προέκυψε το 2020 (ως αποτέλεσμα μεμονομένων εργασιών από το 2018) από την ανάγκη για μια καλύτερη πρακτική προσέγγιση στη διευκόλυνση της καινοτομίας, τη βοήθεια στην ανάπτυξη των οργανισμών και τη δυνατότητα ενοποίησης των προσπαθειών ανάμεσα στους φορείς καινοτομίας, τους ΜΚΟ, της βιομηχανίας και της κυβέρνησης. Το όραμά μας είναι να γεφυρώσουμε τα παγκόσμια συστήματα καινοτομίας και να καταστήσουμε δυνατή τη μεταφορά της παγκόσμιας γνώησης και τεχνολογίας στην Ανατολική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια. Με την άνοδο των σύγχρονων τεχνολογιών και των οργανισμών, απαιτούνται μαζικές αλλαγές και καινοτομικές λύσεις όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα που οι τελευταίοι εφαρμόζουν, προκειμένου να μετασχηματιστούν ως οργανισμοί παραμένοντας ανταγωνιστικοί και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα επιτύχουν τον επιδιωκόμενο αντίκτυπό τους με δίκαιο και υπεύθυνο τρόπο.

Ιστοσελίδα: www.helix-connect.com

Η IDM είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που επικεντρώνεται σε θέματα ταυτοτήτων, ομάδων και κοινωνικών ζητημάτων, παρέχοντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής συμβουλευτικές υπηρεσίες στη στρατηγική πολιτική, τη λήψη αποφάσεων, την ανάπτυξη στρατηγικών και – ως ένα βαθμό – την εφαρμογή στρατηγικών σε σχέση με τα θέματα ταυτότητας. Ο ρόλος μας είναι να συμβάλλουμε στον καθορισμό του οράματος, της αποστολής και της στρατηγικής έργων που έχουν ως θέμα την ταυτότητα καθώς και των βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων για την υλοποίησή τους. Διαθέτουμε ένα ισχυρό επαγγελματικό δίκτυο που εκτείνεται από περιφερειακούς έως διεθνείς φορείς και οργανισμούς, το οποίο αξιοποιούμε ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου. Τα έργα που έχουν ως επίκεντρο την ταυτότητα είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των κοινωνιών και των οικονομιών μας. Δεδομένης της πολλαπλότητας των κοινωνικών ταυτοτήτων, αφενός, και των προκλήσεων που τίθενται σε ορισμένες από αυτές- όπως για παράδειγμα αυτών που σχετίζονται με την μετανάστευση ή τη θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση – αφετέρου, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που απαιτούν συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη από ειδικούς – και εδώ είναι που αναλαμβάνουμε έργο εμείς ως οργανισμός! Ως εμπειρογνώμονες στον τομέα των κοινωνικών ταυτοτήτων, είμαστε σε θέση να αναλαμβάνουμε τις πτυχές που αφορούν τις κοινωνικές ταυτότητες για κάθε συγκεκριμένο έργο. Η IDM εδρεύει στις Κάτω Χώρες και δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιστοσελίδα: www.idm-consulting.eu

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ (PODCASTS)

«Παιδαγωγικός Οδηγός & Podcasts «Η επιχειρηματικότητα μέσα από τον Φακό της Διατομεακότητας. Επιπτώσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες»

SO1: η ανάδειξη του θετικού αντίκτυπου της εκπροσώπησης των υποεκπροσωπούμενων κοινοτήτων στην επιχειρηματικότητα,
SO2: η διεξοδική εξέταση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες σε υποεκπροσωπούμενες κοινότητες στο εθνικό πλαίσιο των εταίρων του έργου,
SO3: η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της διατομεακότητας,
SO4: η διερεύνηση των τρόπων με των οποίων η ψυχολογία της αποτυχίας και της επιτυχίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματικότητα- και
SO5: η απόδειξη ότι η αποτυχία αποτελεί μέρος της επιτυχίας κάθε επιχειρηματικού προτύπου.


ΣΟΒΑΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Σοβαρό παιχνίδι με θέμα την προώθηση γυναικών επιχειρηματιών από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες.

SO1: η ενίσχυση της προβολής των γυναικών επιχειρηματιών που ανήκουν σε υποεκπροσωπούμενες κοινότητες, όπως οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία,
SO2: η καταπολέμηση των στερεότυπων σχετικά με το υπόβαθρο, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των γυναικών που ανήκουν στις εν λόγω ομάδες,
SO3: η ενδυνάμωση των ΛΟΑΤΚΙ+ γυναικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με εθνοτική καταγωγή και αναπηρίες, ώστε να αναπτύξουν την επιχειρηματικοτητά τους μέσω της προβολής ποιοτικών επιχειρηματικών προτύπων, απαλλαγμένων από τις τοξικές έμφυλες επιχειρηματικές αξίες,
SO4: η παροχή βοήθειας σε όλες τις γυναίκες επιχειρηματίες που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες, ώστε να αναπτύξουν τις θεμελιώδεις “μαλακές” δεξιότητες που χρειάζονται στον επιχειρηματικό τομέα,
SO5: η επικαιροποίηση του παιδαγωγικού υλικού των οργανώσεων νεολαίας με μια πιο παιχνιδοποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση,
SO6: η παροχή βοήθειας στους δυνητικούς επιχειρηματίες, ώστε να εξοικειωθούν με τις επιχειρηματικές έννοιες και θεωρίες μέσω χειροπιαστών παραδειγμάτων σε σχέση με τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι τελευταίες στην πράξη.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ και κατάρτισης

Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης και κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας σχετικά με το πώς να εκπαιδεύουν τους μελλοντικούς επιχειρηματίες, ώστε να αποδέχονται τις προκλήσεις και να τις μετατρέπουν σε επιτυχία & μια σειρά μίνι ντοκιμαντέρ με θέμα τη Διατομεακότητα στην Επιχειρηματικότητα

SO1: η παρουσίαση παραδειγμάτων με γυναίκες επιχειρηματίες που ανήκουν σε υποεκπροσωπούμενες και περιθωριοποιημένες κοινότητες και το πώς κατάφεραν να επιτύχουν επιχειρηματικά, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν,
SO2: η παροχή βοήθειας σε επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας, ούτως ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σχετικά με το πώς να εκπαιδεύουν τους μελλοντικούς επιχειρηματίες, ώστε να μετατρέπουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε επιτυχία,
SO3: να μετατρέψει τους νέους σε επιτυχημένους επιχειρηματίες μέσω των ενάρετων διδαγμάτων που έχει να δώσει η αποτυχία ως μήτηρ μαθήσεως,
SO4: η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τα διδάγματα της αποτυχίας στον τομέα της νεολαίας και η αναγνώριση των προκλήσεων ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας προς την επιτυχία,
SO5: η εισαγωγή ενός πλαισίου με τις αρχές που πρέπει να διέπουν όλα τα πιο πάνω σημεία, σε μια Ενότητα Ηλεκτρονικής Μάθησης που βασίζεται στις αρχές της συμπεριληπτικότητας.

ΝΕΑ

Δελτία Τύπου

Κοινωνικά Δίκτυα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

    Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο παρών δικτυακός τόπος αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Αριθμός έργου: 2022-1-CY02-KA220-YOU-000084991

    Scroll to Top
    Μετάβαση στο περιεχόμενο