Logo

OVER HET PROJECT

Het project “Entrepreneurial Herstory” heeft tot doel de ondernemersmentaliteit bij jonge ondernemers te versterken. Het richt zich op het identificeren van rolmodellen, weg van giftige genderstereotypen en waarden. Dit zal worden bereikt door minderheden en ondervertegenwoordigde gemeenschappen een stem te geven om hun verhalen te uiten en hun memoires te ontvouwen in termen van onconventioneel ondernemerschap. De doelstellingen van het project zullen worden bereikt door capaciteitsopbouw van de partnerorganisaties, geassocieerde partners en belanghebbenden.

Het project zal de allereerste gids over ondernemerschap produceren, geïnspireerd door vrouwelijke ondernemers in ondervertegenwoordigde gemeenschappen, die zal worden geleverd in 4 Podcast-afleveringen, evenals een Serious Game die zal dienen als informatief en educatief materiaal voor iedereen die onconventioneel ondernemerschap wil aangaan. . Ten slotte zal het project deze reeks OER’s afsluiten met een e-Learning-module met Mini DocuSeries over Intersectionaliteit in Ondernemerschap gericht op YW’s.

De doelgroep van Entrepreneurial Herstory bestaat uit:
-Jeugdwerkers/trainers en opvoeders;
-Jeugdorganisaties gerelateerd aan ondernemerschap;
-NGO’s & CSO’s die een sleutelrol spelen bij het creëren van de voorwaarden voor de verwezenlijking van mensenrechten en de transformatie naar een rechtvaardige samenleving voor iedereen met gelijke kansen op onderwijs en arbeid; evenals ngo’s die gelijkheid en diversificatie bevorderen;
-Vrouwen die willen ondernemen, maar tot een ondervertegenwoordigde gemeenschap behoren en overschaduwd zijn door sociale constructies en beperkingen;
-jongeren wier dromen het slachtoffer zijn geworden van intersectionele discriminatie door de samenleving;
-jongeren met etnische achtergronden en etnische kenmerken, vluchtelingen, asielzoekers en migranten;
-LGBTQI+ mensen en iedereen die niet-heteroseksueel of niet-cisgender is;
– mensen met een zichtbare of lichamelijke handicap, mensen met een visuele beperking, doof of slechthorend, autisme, enz.

OVER DE PARTNERS

Citizens In Power (CIP) is een onafhankelijke non-profit, niet-gouvernementele organisatie. CIP is gericht op de ontwikkeling van verschillende vertakkingen van ondernemerschap, onderwijs en democratische dialoog in Cyprus en in het buitenland. Om deze doelen te bereiken heeft CIP een voortdurende samenwerking tot stand gebracht met de meeste toonaangevende Cypriotische universiteiten, ngo’s en onderzoeksorganisaties in Cyprus, met name voor de ontwikkeling van innovatieve projecten en internationale trainingen of seminars, evenals voor de inzet van pedagogisch educatief materiaal. door voornamelijk gebruik te maken van webplatforms en andere technologische innovaties.
Website: www.citizensinpower.org

Challedu- opname | spellen | education is een non-profitorganisatie die pioniert met nieuwe modellen van leren, inclusie en betrokkenheid.

CHALLEDU is een van de toonaangevende R&D-experts op het gebied van game-oplossingen voor onderwijs en inclusie. Ons team ontwerpt en implementeert speelse ervaringen, games, formele en niet-formele educatieve programma’s, tools, platforms en toepassingen op basis van sectoroverschrijdende, interdisciplinaire benaderingen. We richten ons op 2 hoofdsectoren:

SOCIALE INCLUSIE: De projecten van deze sector richten zich op inclusie en empowerment van gemarginaliseerde groepen zoals mensen met een handicap, mensen met gezondheidsproblemen (bijv. dementie), ouderen, NEET’s. De doelstellingen zijn: integratie in de samenleving, verbetering van de inzetbaarheid, ontwikkeling van vaardigheden en competenties, belangenbehartiging.

ONDERWIJS EN INNOVATIE: Onderwijs wordt door ons team beschouwd als de motor voor positieve maatschappelijke, ecologische en innovatieve veranderingen. De projecten die in het kader van deze sector worden ontwikkeld, zijn gericht op bevordering van ondernemerschap, STE(A)M-onderwijs, burgerschap en actief burgerschap, milieu-uitdagingen en landbouw, cultuur, duurzame ontwikkeling.
Website: www.challedu.com

Centre for Social Innovation (CSI) is een onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie die zich richt op het bevorderen van sociale innovatie die een positieve verandering teweeg kan brengen in lokale, nationale, regionale en mondiale entiteiten. Deze entiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, overheden, lokale administratieve instanties, non-profitorganisaties, commerciële entiteiten en onderwijsinstellingen. Het CSI-team bestaat uit ruimdenkende, volledig toegeruste onderzoekers, ondernemers, projectmanagers, trainers en IT-specialisten. CSI omvat het vermogen en de capaciteit om sociale behoeften te identificeren, aangepaste initiatieven te ontwerpen en uit te voeren en te zorgen voor duurzame groei. De expertisegebieden van het CSI-team liggen op het gebied van traditioneel onderwijs en e-learning, ondernemerschap, start-ups, innovatie, creativiteit, onderhandelingen, IE-adviesdiensten, sociale verantwoordelijkheid, zakelijke adviesoplossingen, data-analyse, informatietechnologieën, projectbeheer, projectevaluatiediensten, productvalidatie, training en computerspellen.
Website: www.csicy.com

Dramblys

DRAMBLYS is een non-profitorganisatie in Spanje die zich inzet voor de bevordering van sociale innovatie. In DRAMBLYS combineren we sociologische verbeelding en onderzoek met sociale creativiteit en ontwerp om oplossingen te benaderen, te verkennen en te innoveren om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Onze belangrijkste programma’s en expertisegebieden omvatten het volgende: ontwerp en evaluatie van programma’s, datavisualisatie en ontwerp, ontwikkeling en beheer van sociale innovatie. In DRAMBLYS is het doel om creatieve dialogen te faciliteren en samen duurzame alternatieven te creëren en zo nieuwe sociale ondernemers en gemeenschapsleiders te inspireren en duurzame manieren van leven te promoten.

Website: www.dramblys.org

HELIXCONNECT EUROPE (HELIXCONNECT) ontstond in 2020 (afkomstig van gedecentraliseerd werk uit 2018) als behoefte aan een betere praktische benadering om innovatie te faciliteren, organisaties te helpen groeien en een goede integratie tussen innovators, ngo’s, industrie en overheid mogelijk te maken.
Onze visie is om wereldwijde innovatiesystemen te overbruggen en wereldwijde kennis- en technologieoverdracht in Oost-Europa en de Westelijke Balkan mogelijk te maken. Met de opkomst van moderne technologieën en organisatorische prestatiekaders zijn enorme verschuivingen en innovaties van bedrijfsmodellen vereist om organisaties te transformeren om concurrerend te blijven en er tegelijkertijd voor te zorgen dat ze hun beoogde impact op een eerlijke en verantwoorde manier bereiken.

Website: www.helix-connect.com

IDM is een adviesbureau dat zich richt op groepsidentiteitskwesties en beleidsmakers voorziet van strategisch beleidsadvies, besluitvorming, strategieontwikkeling en – tot op zekere hoogte – strategie-uitvoering met betrekking tot identiteitskwesties. Onze rol is om te helpen bij het definiëren van de visie, missie en strategie van een identiteitsproject, evenals de best practices en methoden voor de implementatie ervan. We hebben een sterk professioneel netwerk dat zich uitstrekt van regionale tot internationale instanties en organisaties die we gebruiken in overeenstemming met de behoeften van elk project. Identiteitsprojecten zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze samenlevingen en economieën. Gezien de veelheid van onze identificaties aan de ene kant, en de uitdagingen die sommige van deze identificaties met zich meebrengen – bijvoorbeeld van immigratie of religieuze radicalisering – aan de andere kant, worden beleidsmakers geconfronteerd met situaties die deskundig advies en ondersteuning vereisen – en hier is waar wij komen binnen! Als experts op het gebied van identiteit zijn wij in staat om de identiteitsdimensie van elk project op ons te nemen. IDM is gevestigd in Nederland en opereert wereldwijd.
Website: www.idm-consulting.eu

PROJECTRESULTATEN

HANDLEIDING EN PODCASTS

Pedagogisch Handboek & Podcasts “Ondernemerschap door de lens van intersectionaliteit. Impact, uitdagingen en kansen”

SO1: de waarde presenteren van positieve vertegenwoordiging voor ondervertegenwoordigde gemeenschappen in ondernemerschap;
SO2: onderzoeken van de uitdagingen waarmee vrouwelijke ondernemers in ondervertegenwoordigde gemeenschappen worden geconfronteerd in de nationale context van de partners;
SO3: het theoretisch kader van intersectionaliteit presenteren;
SO4: onderzoeken hoe de psychologie van falen en succes een belangrijke rol kan spelen in ondernemerschap; En
SO5: om te bewijzen dat falen deel uitmaakt van het succesverhaal van elk rolmodel.


SERIOUS GAME

Serious Game voor de promotie van vrouwelijke ondernemers uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen.

SO1: de zichtbaarheid vergroten van vrouwelijke ondernemers die behoren tot ondervertegenwoordigde gemeenschappen, zoals vluchtelingen, migranten, LGBTQ, inclusief mensen met een handicap;
SO2: stereotypen over de achtergrond, vaardigheden en competenties van deze vrouwen bestrijden;
SO3: LHBTQ-vrouwen en vrouwen met een etnische achtergrond, inclusief vrouwen met een handicap, in staat stellen ondernemers te worden door middel van hoogwaardige rolmodellen, weg van schadelijke gendergerelateerde ondernemerswaarden;
SO4: iedereen helpen essentiële zachte vaardigheden te ontwikkelen die vrouwelijke ondernemers met een gemarginaliseerde achtergrond hebben;
SO5: het pedagogisch materiaal van jongerenorganisaties actualiseren met een meer gamified educatieve aanpak;
SO6: Potentiële ondernemers helpen kennis te maken met ondernemersconcepten en -theorieën door middel van levendige voorbeelden van hun praktische implicaties.

E-LEARNING TRAININGSMODUL

e-Learning Module om de vaardigheden van jeugdwerkers te verbeteren om toekomstige ondernemers te trainen om uitdagingen aan te gaan en ze om te zetten in succes & Mini DocuSeries over Intersectionaliteit in Ondernemerschap

SO1: voorbeelden presenteren van vrouwelijke ondernemers die tot ondervertegenwoordigde en gemarginaliseerde gemeenschappen behoren en hoe ze succesvol werden ongeacht de uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd;
SO2: professionals in de jeugdsector helpen hun vaardigheden te verbeteren om toekomstige ondernemers op te leiden om hun uitdagingen om te zetten in succes;
SO3: jongeren transformeren in succesvolle ondernemers die de deugden van het leren van falen verheerlijken als een waardevolle leraar;
SO4: bewustmaking van de voordelen van leren van falen in de jeugdsector en beginnen met het herkennen van uitdagingen als onderdeel van een leerproces naar een succesverhaal;
SO5: een raamwerk van principes met betrekking tot de bovenstaande punten introduceren binnen een inclusieve e-Learning Module

NIEUWS

Persbericht

Social Networks

CONTACT

    Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze website geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat zou kunnen worden gemaakt van de informatie op deze website.
    Projectnummer: 2022-1-CY02-KA220-YOU-000084991

    Scroll naar boven
    Ga naar de inhoud